zalving.jpg

Ook de ziekenzalving is een sacrament, bedoeld om te ontvangen in aanwezigheid van de biddende kerkgemeenschap, al kan het door omstandigheden ook in intieme kring.

Het sacrament sterkt en heelt de zieke of oudere in zijn of haar kwetsbaarheid. De priester brengt de heilige olie (chrisma) aan op het voorhoofd en op de handen met de woorden: Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn Heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven.

De ziekenzalving is dus veeleer een sacrament voor zieken en ouderen dan voor stervenden (in tegenstelling tot de vroegere praktijk). Mensen kunnen dit sacrament meermaals ontvangen, tot vlak voor hun dood. Wanneer u een dringende behoefte hebt aan toediening van dit sacrament en wilt weten hoe u in contact komt met een dienstdoende priester of pastoraal werker kijkt u dan hier.

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster