Het verslag van de parochiële synode-avond is klaar en inmiddels verstuurd naar de Landelijk Werkgroep Synodaliteit. Onze gesprekken op 27 februari in Bennekom dragen zo actief bij aan het Nederlandse bijdrage aan de 2e synode, die plaatsvindt  in oktober 2024. Daarnaast is er een parochieversie van het verslag, met aanvullende adviezen voor de parochie. Dit verslag is gedeeld met pastores en pastoraatsgroepen en is er voor alle parochianen. Zo draagt de synode ook bij aan een synodale parochie. U kunt beide verslagen inzien op de website van RK Bennekom onder Synode en er liggen geprinte exemplaren op de sta-tafel in de Hummezaal in Bennekom.

Zie voor meer informatie over de Synode: https://www.rkkerkbennekom.nl/synode
Hierop staan ook een Leeswijzer en tijdpad van de Synode en het prachtige verslag uit de wereldwijde synodale consultatieronde ‘Vergroot de ruimte van uw Tent’. 

Werkgroep synode: Ceciel Bruin (Bennekom), Maria van Schaijik (Wageningen), Toos Ettema (Ede).

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster