Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Woord, www.dagelijkswoord.nl

  • zaterdag 30 september 2023 - Johannes 1:14
    Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. -- Johannes 1:14

Copyright © 2023 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster