verdieping.jpgGeloof is geen moeten maar juist Ont-moeten! Geloof jij nog? Ben je nieuwsgierig naar het geloof? Wil je erover praten? Heb je vragen? Wil je er gewoon iets over horen? Geloof je, maar wil je je geloof nieuw leven inblazen? Geloof je ... maar wil je leren hoe je er een reden voor kunt geven? Deze en nog veel meer vragen houden ons bezig hier in onze geloofsgemeenschappen, in onze parochie. Je bent hier welkom! Er wacht een plekje op jou... We willen in dialoog gaan, luisteren, verdiepen, leren, vragen stellen, maar vooral: delen. Kom vrijblijvend kijken.

Aan het begin van het nieuwe seizoen hebben wij voor jou ter inspiratie twee programma’s waar je al je vragen mag stellen, waar elke twijfel welkom is en jij diep mag gaan in het geloof: de Geloofsverdiepingscursus en de Alpha-cursus!

Geloofsverdiepingscursus over het katholieke geloof bestaande uit tien bijeen komsten. Inleiders zijn pastoor Mauricio Meneses en pastor Erik Rozeman. De eerste bijeenkomst is donderdag 21 september van 20.00 uur tot 22.00 uur in de parochiezaal van de kerk in Wageningen, Bergstraat 17. Op deze avond komen de volgende thema’s aan de orde: kennismaking, betekenis van geloof, gebed, liturgie en kerkelijk jaar.

De volgende bijeenkomsten hebben wij gepland op 12 en 26 oktober, 9 november, 21 december, 11 en 25 januari 2024, 8 en 22 februari en 7 maart. Samen spreken waarover zullen wij het samen hebben? Over Bijbel, Geloofs- belijdenis en Heilige Drie-eenheid; Kerk, ontstaan, bedoeling en structuur; Sacramenten, Eucharistie, Sociale leer van de kerk, de verering van Maria en andere heiligen, gelovig leven in de praktijk. Als je dat wenst, is het in overleg met jou mogelijk extra thema- avonden toe te voegen. 

NB: Deze cursus is reeds begonnen. Instromen is echter nog steeds mogelijk! U kunt zich opgeven tot en met 26 oktober bij pastoor Mauricio Meneses of via het secretariaat van de parochie administratie@pztb.nl

Namens het Alpha-team en het pastoraal team, Pastoor Mauricio Meneses.

 

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster