Gebruiksgemak en belastingvoordeel van uw collectebon

Er zijn een witte collectebonnenkaart (met bonnen van € 1,-), een gele (bonnen van € 2,50) en een groene (bonnen van € 5,-).Als u nog dit jaar bonnen voor de collectes koopt, kunt u de prijs ervan als gift aftrekken bij uw belastingaangifte 2019. De fiscus maakt het voor u gemakkelijker én leuker om collectebonnen aan te schaffen. Dankzij het belastingvoordeel kunt u meer bonnen kopen, zonder dat het u iets extra kost.

 

 

 

Hoe zit dat ook alweer met die collectebonnen?

In plaats van contant geld kunt u bij de eerste en tweede collecte ook bonnen gebruiken. Dan hoeft u voor de collectes geen munten of muntbiljetten meer mee te nemen, maar betaalt u met bonnen. Dat is wel zo handig. De aankoopprijs is aftrekbaar voor de belasting, een deel van de prijs kunt u dus terugkrijgen. Dat is wel zo voordelig. (Contant collectegeld is niet fiscaal aftrekbaar.)

Wat voor bonnen zijn er?

Onze parochie zalige Titus Brandsma geeft kaarten uit met 20 afscheurbare bonnen. Er zijn drie soorten kaarten met bonnen van € 1,-, € 2,50 en € 5,-. U kunt ze gebruiken bij de collectes in de zeven kerken van onze parochie. Dus niet in een andere kerk en ook niet bij de oecumenische dienst in de protestantse kerk.

Hoe kom ik aan die bonnen?

U kunt ze bestellen bij de parochie door het aankoopbedrag over te maken op bankrekening NL72 RABO 0156 2767 20 ten name van parochie z. Titus Brandsma. Wilt u bijvoorbeeld een kaart met 20 bonnen van € 1,- en een kaart met 20 bonnen van € 2,50, dan maakt u € 70,- over. Vermeld op uw overschrijving uw naam, adres en de soort kaart(en) die u wenst. Bij elke geloofsgemeenschap zijn de kaarten ook verkrijgbaar tegen contante betaling. Hiervoor kunt u terecht op de secretariaten in Ede (ma. t/m vr. 9.00-12.00 u.), Oosterbeek (wo. en do. 9.30-12.00 u.), Veenendaal (di. en do. 9.30-11.30 u.) en Wageningen (ma. t/m vr. 10.00-11.30 u.). Na de viering zijn de kaarten te koop In de kerken van Bennekom (bij Gerard Bolscher), Renkum (Cor van Silfhout), Rhenen (Nico de Groot of Mariel Koch) en Veenendaal (bij locatieraad/pastoraatsgroep). In Bennekom kunt u eveneens mailen naar , in Renkum bellen met Cor van Silfhout, (06) 42921976.

Hoe krijg ik belastingteruggaaf?

Bij uw belastingaangifte geeft u de aankoopprijs van de bonnenkaarten op als gift. U heeft recht op aftrek, als u minstens 1% van uw belastbaar inkomen aan giften besteedt. Bovenaan de bonnenkaart staan uw naam, adres, de prijs en de uitgiftedatum. Voor de belastingdienst is dat een bewijs van uw gift. Wanneer u bonnen via een bankoverschrijving bij de parochie koopt, geldt natuurlijk de overschrijving als bewijs van betaling.

Hoe ontvang ik de bestelde bonnenkaarten?

Kaarten die u vóór het eind van het jaar bij de parochie bestelt, krijgt u thuisbezorgd in december of begin 2020. Voor de belastingaftrek 2019 komt er een uitgiftedatum in december op te staan.

Gaat u langs bij uw geloofsgemeenschap, dan krijgt u uw kaarten meteen mee. Denkt u wel aan de sluitingstijden van het secretariaat rond Kerstmis en Oud en Nieuw.

 

Voorbeeld van een collectebonnenkaart

Voorbeeld van een collectebonnenkaart, hier met bonnen van € 1,-.
Op de kaart worden uw naam, adres en de datum geschreven.
De aankoopprijs kunt u als gift aftrekken van de belasting.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.