Informatie voor leveranciers Parochie Heilige Titus Brandsma

De parochie Heilige Titus Brandsma is een kerkgenootschap. Voor leveranciers aan de parochie hebben wij enkele belangrijke punten op een rij gezet om eenvoudig zaken te doen met de parochie.

Uitsluitend leden van het parochiebestuur zijn bevoegd om de parochie te vertegenwoordigen. In de praktijk (mede door de omvang van het werkgebied van de parochie en de veelheid aan transacties) is het niet mogelijk dat leden van het parochiebestuur de parochie te allen tijde vertegenwoordigen. In veel gevallen hebben leveranciers te maken met (lokale) vrijwilligers en contactpersonen die namens de parochie verplichtingen aangaan. Deze praktijk werkt veelal uitstekend. Het is voor leveranciers wel van belang om zich er zeker van te stellen dat vrijwilligers namens de parochie verplichtingen mogen aangaan.

Daarom gelden de volgende uitgangspunten:

 • Kleine werkzaamheden/leveranties door personen die in het verleden namens de parochie transacties hebben gesloten, zullen door de parochie nagekomen worden. Indien de parochie afwijkt van dit standpunt dan ontvangt u als leverancier hierover bericht;
 • In andere gevallen (en zeker als transacties een bepaalde omvang bereiken) dient instemming door (leden van) het parochiebestuur plaats te vinden;
 • Facturen dienen te allen tijde als volgt geadresseerd te zijn:
  Parochie Heilige Titus Brandsma
  Bergstraat 17
  6701 AB Wageningen
 • Bij voorkeur ontvangen wij facturen op het e-mailadres administratie@pztb.nl of per post op het hiervoor genoemde adres. Indien gewenst kunt u de contactpersoon een kopie geven;
 • Facturen dienen altijd de plaats van de leverantie te vermelden, bijvoorbeeld: “Salvatorkerk, Adriaen van Ostadelaan 56 te Veenendaal” of “Pastorie Wageningen, Bergstraat 17 te Wageningen”;
 • Werkzaamheden of geleverde goederen moeten zo uitgebreid mogelijk omschreven zijn. Een verwijzing naar een offerte is onvoldoende;
 • De naam van de opdrachtgever/ contactpersoon moet vermeld zijn op de factuur;
 • Facturen die niet aan bovenstaande eisen voldoen worden niet of met (aanzienlijke) vertraging betaald!

RSIN-parochie Heilige Titus Brandsma: 822455377
KvK parochie Heilige Titus Brandsma: 74858289

Bestuur parochie Heilige Titus Brandsma

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster