De Zalige Titus Brandsma Parochie

Titus BrandsmaOmdat de parochie Zalige Titus Brandsma ligt in een gebied, dat getekend is door de Tweede Wereldoorlog, is een martelaar uit deze oorlog onze patroon. Onze parochie is een pluriforme verzameling van 7 katholieke geloofsgemeenschappen, verspreid over een groot gebied van Veenendaal tot Oosterbeek. Deze website is een ingang om te kennen en gekend te worden.

 
 


Aanmelden vieringen


Wanneer u zich wilt aanmelden voor een viering in de Titus Brandsmaparochie, klik HIER.


Kindercatechese

02 augustus 2020
Berg Tabor
41

Bergstraat 17

Jezus ging met 3 leerlingen de berg Tabor in Israel op, en daar gebeurde iets bijzonders! Dit vieren wij op 6 augustus.

Zondagse Vitaminen

Nieuws in relatie tot Corona-virus

02 augustus 2020
Viering
56

Opname zondag viering 2 augustus 2020

De 18e Zondag door het jaar wordt gevierd op 2 augustus. Deze zondag viering is vanuit de St. Johannes de Doper kerk te Wageningen. Celebrant is pastoor Henri ten Have.

ALGEMEEN NIEUWS

24 juli 2020
Mgr. Th. Hoogenboom, hulpbisschop en vicaris-generaal van het Aartsbisdom Utrecht
135

Mgr. Hoogenboom leidt viering bij Maria ten Hemelopneming

Mgr. Ted Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, gaat vrijdag 14 augustus om 19.00 uur voor in de eucharistieviering ter ere van Maria ten Hemelopneming. In de bedevaartkerk van Maria van Renkum, toegewijd aan OL Vrouw ten Hemelopneming, vindt aan de vooravond…
10 juni 2020
Kerkbalans 2020
267

Geloofsgemeenschappen vinden weerklank voor hun oproep

Hoe belangrijk de kerk voor ons is, beseffen we eens te meer als we niet naar het kerkgebouw kunnen gaan voor de viering of een andere geloofs- of gemeenschapsactiviteit. Dan voelen we het gemis van de kerk, al blijven we ons geloof belijden, onder andere…

Jaarrekening 2018 - Toelichting

JaarrekeningIn dit artikel leest u een toelichting op de jaarrekening over het jaar 2018 van de parochie zalige Titus Brandsma. De kosten zijn zo veel mogelijk gespecificeerd en verantwoord. In verband met de overgang op een nieuw administratief systeem zijn de cijfers onder voorbehoud en kunnen deze nog aangepast worden. Dit zal (vermoedelijk) echter geen invloed hebben op het resultaat.

De jaarrekening 2018 toont tekort op exploitatie en groot onderhoud. Deze jaarrekening is grafisch hieronder weergegeven. De volledige uitleg staat in de bijlage.

 

 

Diagram jaarrekening 2018

 

 

Indien u naar aanleiding van deze toelichting nog verdere vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, Philip van Wersch, via .

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.