Periodieke gift is voordelig voor u en de parochie

Periodieke giftEr bestaat een voordelige manier om een gift te doen aan de parochie: een jaarlijkse gift, die u voor minstens vijf jaar vastlegt. Dat heet een periodieke gift.

Het is voordelig voor uzelf en voor de parochie. De gift kunt u namelijk volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Er is geen drempel, dus geen minimum waarboven u pas belastingaftrek kunt krijgen, en er is ook geen maximum. Met uw periodieke gift is de parochie een aantal jaren verzekerd van inkomsten.

Hoe werkt dat nu, zo’n periodieke gift?
U sluit een schriftelijke overeenkomst met de parochie, waarin u vastlegt hoeveel u jaarlijks wilt geven en hoeveel jaar u dat doet.

Wanneer betaal ik een periodieke gift?
Het bedrag dat u in de overeenkomst vastlegt, maakt u jaarlijks over aan de parochie. Dat doet u minstens vijf jaar lang en zolang de overeenkomst loopt. U kiest zelf of u het jaarlijkse bedrag in één keer betaalt of gespreid over het kalenderjaar.

Zit ik voor al die jaren vast aan de periodieke gift?
U kunt in de overeenkomst aangeven, dat de periodieke gift stopt bij het overlijden van uzelf of bijvoorbeeld van uw partner. Ook kunt u ervoor kiezen dat de periodieke gift eindigt als u uw baan verliest, arbeidsongeschikt wordt en als de parochie geen erkend goed doel meer zou zijn: een algemeen nut beogende instelling, ANBI. De parochie is door de belastingdienst aangewezen als ANBI.

Waarom is de periodieke gift fiscaal gunstig?
De periodieke gift is volledig aftrekbaar voor de belasting. Doet u een gewone gift, dan krijgt u alleen belasting terug voor de giften boven 1% van uw belastbaar inkomen. Bij een periodieke gift geldt die drempel niet. Dit betekent, dat u belastingaftrek krijgt voor het gehele bedrag van uw periodieke gift; natuurlijk binnen de belastingschaal waarin u valt.

Is een gewone gift dan nog aantrekkelijk?
Jazeker. Giften, waarvan u kunt aantonen dat u ze heeft gedaan, kunt u ook opgeven bij uw belastingaangifte. Uw bijdrage aan Kerkbalans is een aantoonbare gift; u heeft een bewijs van betaling, de bankoverschrijving. Ook voor collectebonnen kunt u bewijzen dat u ze heeft gekocht; het aankoopbedrag geldt als gift. Contant collectegeld is geen aantoonbare gift. Wanneer u bijdraagt aan Kerkbalans en collectebonnen koopt, doet u een gift aan de parochie. U geeft vast aan meer goede doelen, zoals de Vastenactie, het Rode Kruis, de Hartstichting enz. Als het totaal bedrag van die giften boven de 1% van uw inkomen komt, krijgt u daarboven belasting terug. Van uw periodieke gift ontvangt u ‘drempelvrij’ belasting terug.

Ik heb moeite met het invullen van formulieren, wat dan?
U bent zeker de enige niet… De parochie helpt u graag bij het invullen van het formulier. Voor de duidelijkheid: we bieden ondersteuning, u bepaalt natuurlijk zelf hoeveel u periodiek wilt geven. Voor het sluiten van de overeenkomst is de parochie altijd nodig. Eén onderdeel (rubriek 4) wordt door de parochie ingevuld: de naam en het fiscaal nummer van de parochie, en het transactienummer van de overeenkomst. U als schenker (en uw ev. echtgenoot of geregistreerd partner) en de parochie als ontvanger tekenen allebei. Wanneer u en de parochie beide formulieren hebben ingevuld en ondertekend, ontvangt u het ene – en de parochie het andere exemplaar. \

Kan ik een afspraak maken?
Ja, belt u ’s avonds of in het weekend met penningmeester Philip van Wersch, tel. 06 – 24 81 93 01.

Waar vind ik meer informatie?
Op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Tik bij de zoektoets: periodieke giften, en ga naar: overeenkomst periodieke giften. Daar vindt u de voorwaarden en het formulier: Periodieke gift in geld. Het formulier vindt u ook hieronder.

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.