De Zalige Titus Brandsma Parochie

Titus BrandsmaOmdat de parochie Zalige Titus Brandsma ligt in een gebied, dat getekend is door de Tweede Wereldoorlog, is een martelaar uit deze oorlog onze patroon. Onze parochie is een pluriforme verzameling van 7 katholieke geloofsgemeenschappen, verspreid over een groot gebied van Veenendaal tot Oosterbeek. Deze website is een ingang om te kennen en gekend te worden.

 
 


Aanmelden vieringen


Wanneer u zich wilt aanmelden voor een viering in de Titus Brandsmaparochie, klik HIER.


Kindercatechese

02 augustus 2020
Berg Tabor
41

Bergstraat 17

Jezus ging met 3 leerlingen de berg Tabor in Israel op, en daar gebeurde iets bijzonders! Dit vieren wij op 6 augustus.

Zondagse Vitaminen

Nieuws in relatie tot Corona-virus

02 augustus 2020
Viering
56

Opname zondag viering 2 augustus 2020

De 18e Zondag door het jaar wordt gevierd op 2 augustus. Deze zondag viering is vanuit de St. Johannes de Doper kerk te Wageningen. Celebrant is pastoor Henri ten Have.

ALGEMEEN NIEUWS

24 juli 2020
Mgr. Th. Hoogenboom, hulpbisschop en vicaris-generaal van het Aartsbisdom Utrecht
135

Mgr. Hoogenboom leidt viering bij Maria ten Hemelopneming

Mgr. Ted Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, gaat vrijdag 14 augustus om 19.00 uur voor in de eucharistieviering ter ere van Maria ten Hemelopneming. In de bedevaartkerk van Maria van Renkum, toegewijd aan OL Vrouw ten Hemelopneming, vindt aan de vooravond…
10 juni 2020
Kerkbalans 2020
267

Geloofsgemeenschappen vinden weerklank voor hun oproep

Hoe belangrijk de kerk voor ons is, beseffen we eens te meer als we niet naar het kerkgebouw kunnen gaan voor de viering of een andere geloofs- of gemeenschapsactiviteit. Dan voelen we het gemis van de kerk, al blijven we ons geloof belijden, onder andere…

Tweede collecte 2018 brengt dik 76 mille op

Tweede collecteDe tweede collecte in onze parochie heeft vorig jaar in totaal € 76.233,20 opgebracht. Deze collecte is bestemd voor maatschappelijke doelen, dichtbij en ver weg.

De parochianen laten daarmee zien dat zij naast de eigen geloofsgemeenschap en parochie ook andere organisaties willen steunen die goed werk doen in eigen plaats en regio, in binnen- en buitenland, in het bijzonder ook de Derde Wereld.

In totaal steunden wij in 2018 91 goede doelen. In TitusBreed nr. 38 (Vastentijd 2019) verschijnt een artikel over de bestemming van de gelden, - ook over de projecten die door lokale geloofsgemeenschappen worden ondersteund. Hierbij vindt u een totaal overzicht van alle collectedoelen en -opbrengsten.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Overzicht opbrengst en doelen 2e collecte 2018.pdfOverzicht opbrengst en doelen 2e collecte 2018.pdf2019-02-10

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.