Financiën z. Titus Brandsma

Jaarrekening 2018 - Toelichting

JaarrekeningIn dit artikel leest u een toelichting op de jaarrekening over het jaar 2018 van de parochie zalige Titus Brandsma. De kosten zijn zo veel mogelijk gespecificeerd en verantwoord. In verband met de overgang op een nieuw administratief systeem zijn de cijfers onder voorbehoud en kunnen deze nog aangepast worden. Dit zal (vermoedelijk) echter geen invloed hebben op het resultaat.

Lees meer...  

Periodieke gift is voordelig voor u en de parochie

Periodieke giftEr bestaat een voordelige manier om een gift te doen aan de parochie: een jaarlijkse gift, die u voor minstens vijf jaar vastlegt. Dat heet een periodieke gift.

Lees meer...  

Tweede collecte 2018 brengt dik 76 mille op

Tweede collecteDe tweede collecte in onze parochie heeft vorig jaar in totaal € 76.233,20 opgebracht. Deze collecte is bestemd voor maatschappelijke doelen, dichtbij en ver weg.

Lees meer...  

Begroting 2019

De begroting 2019 voor de gehele parochie is vastgesteld en is beschreven in het document hieronder. Voor nadere toelichting kunt u terecht bij de penningmeester ().

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Begroting 2019 PZTB.pdfBegroting 2019 PZTB.pdf2019-02-08

Resultaat 2017

Bijgesloten vind u het financiële resultaat voor 2017. Voor nadere toelichting kunt u terecht bij de penningmeester.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Staat van baten en lasten 2017.pdfStaat van baten en lasten 2017.pdf2019-01-09

Begroting 2018

De begroting 2018 voor de gehele parochie is vastgesteld en is beschreven in het document hieronder. Voor nadere toelichting kunt u terecht bij de penningmeester.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Begroting 2018 PZTB.pdfBegroting 2018 PZTB.pdf2018-04-25

Tarievenlijst 2018

TarievenIn de bijlage kunt u de tarieven vinden voor misdiensten, begraafkosten en grafrechten (inclusief onderhoud). Deze tarieven zijn geldig voor 2018.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand 2017-340 Tarieven 2018.pdf2017-340 Tarieven 2018.pdf2017-12-12

Begroting 2017

De begroting 2017 voor de gehele parochie is vastgesteld en is beschreven in het document hieronder. Voor nadere toelichting kunt u terecht bij de penningmeester.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Begroting 2017 PZTB.pdfBegroting 2017 PZTB.pdf2017-06-25

ANBI

ANBIDe Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie Z. Titus Brandsma. Meer informatie hierover kunt u vinden op anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR33543.

Begroting 2016

De begroting 2016 voor de gehele parochie met de cijfers van 2015 is vastgesteld en is beschreven in het document hieronder. Voor nadere toelichting kunt u terecht bij de penningmeester.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Begroting 2016 PZTB.pdfBegroting 2016 PZTB.pdf2016-01-20

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Copyright © 2019 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.