Heelsum en Renkum samen met de Schrift als leidraad

Twee gemeenschappen samenDe schriftlezingen waren toepasselijk voor deze "viering van verwelkoming en samengaan van Heelsum en Renkum", op zondag 2 september. Uit de profeet Ezechiël: Twee stukken hout, die de twee verdeelde volkeren van Israël symboliseerden, werden samengevoegd tot één geheel als teken van het ene volk van God.

Uit Paulus’ brief aan de christenen van Korinthe: Het lichaam is een eenheid van vele delen - gedoopt in één Geest zijn wij één lichaam geworden. Uit het evangelie van Lucas: Jezus koos voor de overnachting het huis uit van de zondaar Zacheüs die zich bekeerde.

Pater George Saraber gebruikte de lezingen in zijn preek: “Op de twee stukken hout zouden wij de namen van Renkum en Heelsum kunnen schrijven, want God wil dat die twee ook één worden, want Hij is onze God en wij zijn Zijn volk. Je zou ook kunnen zeggen: de twee gemeenschappen komen weer samen, en gaan één lichaam vormen.” Hij wees erop dat ‘we elkaar nodig hebben met onze verschillende gaven en talenten om een sterke eenheid in diversiteit te vormen’, om erop te laten volgen: “Alleen als er eenheid gaat heersen, zal de Heer zeggen: daar wil ik thuis horen, daar ben ik welkom. Zoals Hij het was in het huis van Zacheüs.”

Over een hoop dingen, zei pater George Saraber, hebben we ‘verschillende opvattingen en ideeën’. “Ook invloeden van buitenaf en misschien van hogerhand kunnen de eenheid in de weg staan. En er moeten nog veel praktische dingen geregeld worden: het organiseren van het secretariaat, ziekenbezoek, de hulp aan behoeftigen, verbetering van onze vieringen, om er een paar te noemen.” Pater Saraber riep de gelovigen van Heelsum en Renkum op om ‘nieuwe initiatieven te nemen die de gemeenschap vooruit helpen’: “Als we bereid zijn open te staan voor goede initiatieven en ideeën, en bereid zijn om eigen ideeën of standpunten te verlaten, te geven en te nemen - in liefde -, dan bereiken we het doel: het volk Gods te zijn in Renkum en Heelsum.”

Samen de kerk binnen

De geloofsgemeenschappen van Heelsum en Renkum – nu één nieuwe geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum –, heeft er 2 september alles aan gedaan om eenheid en saamhorigheid uit te dragen: liturgisch, symbolisch én feestelijk. De kerkgangers liepen samen hun kerk binnen onder het zingen van ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’. De zevenarmige kandelaar van Heelsum werd naar binnen gedragen; ook de kelk, cibories en wijn- en watervaatjes werden van achter naar het altaar gebracht. Namens de locatieraad/pastoraatsgroep heette Marijke van Silfhout iedereen welkom: “Wij zijn hier samen op vruchtbare grond, in het ene Huis van God, ons thuis.” Achter in de kerk en op het kerkplein stonden de tafels en stoelen, eveneens afkomstig uit Heelsum, opgesteld voor het samenzijn als één gemeenschap, ook na de viering. De samenzang van koor en kerk onder leiding van Hans Gelderman stond eveneens geheel in het teken van het samengaan. “Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn, druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij”, weerklonk op verschillende stemvolumes prachtig in de Maria ten Hemelopneming-kerk, evenals – natuurlijk – het Ave Maria.

Iconen

De vijf iconen, die de glorievolle geheimen uitbeelden, werden ingezegend door pater George Saraber. Vijf parochianen: Karine de Laat, Willy Lagerwerf, Jos Oomen, en Eric en Nelly Vacquier Droop, hebben er sinds oktober vorig jaar (!) heel veel zondagmiddagen aan gewerkt onder leiding van Marijke van Silfhout. De iconen completeren het bedevaartpark Rosarium Mariae naast de kerk.

Na de viering stonden koffie en gebak, drankjes en hapjes klaar, fantastisch verzorgd door Bep en Frits Heijmans. Een moedige groep waagde een dans. Het samenzijn duurde even lang als de viering zelf. Heelsum en Renkum hebben echt de stap gezet om één te zijn.

 

Klik op onderstaande foto's om deze te vergroten.

Heelsumers en Renkumers gaan samen hun kerk in Renkum binnen.  Het liturgisch vaatwerk staat achter in de kerk gereed om naar het altaar te worden gebracht.  De vijf iconen van glorievolle geheimen, geschilderd door vijf parochianen.  Gezelligheid na de viering kende geen tijd.

 

De volledige tekst van de preek vindt u in de bijlage.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand Preek pater George Saraber - 20180902.pdfPreek pater George Saraber - 20180902.pdf2018-09-09

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Vertaling website

Copyright © 2020 Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.